ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/063/2.PDF

ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555)
การกำหนดให้กับกิจการ
ประเทศไทย
135.7-137.8 kHz   กิจการประจำที่               เชิงอรรถของประเทศไทย
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนำทาง
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A

1 800-1 825 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur

1 825-2 000 kHz    กิจการประจำที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุนำทาง
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

3 500-3 540 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur

3 540-3 600 kHz   กิจการประจำที่ กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่

7 000-7 100 kHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

7 100-7 200 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น

10 100-10 150  kHz   กิจการประจำที่               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่น

14 000-14 250  kHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

14 250-14 350 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur

18 068-18 168 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

21 000-21 450 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

24 890-24 990  kHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

28 000-29 700 kHz    กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

50-54 MHz   กิจการประจำที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการวิทยุสมัครเล่น

144-146 MHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

146-147 MHz    กิจการประจำที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น

430-432 MHz   กิจการประจำที่ 5.276
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

432-435 MHz   กิจการประจำที่ 5.276
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.279A

435-438 MHz    กิจการประจำที่ 5.276               T-unlicensed1
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง               T-Amateur
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)

438-440 MHz    กิจการประจำที่ 5.276
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

1 240-1 300 MHz   กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุนำทาง 5.331
กิจการวิทยุนำทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329 5.329A
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุสมัครเล่น

2 300-2 450 MHz    กิจการประจำที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.384A
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

3 300-3 400 MHz   กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

3 400-3 500 MHz    กิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจำที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง

5 650-5 725 MHz   กิจการประจำที่ 5.453
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก)

5 725-5 830 MHz   กิจการประจำที่ 5.453
กิจการเคลื่อนที่ 5.453
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

5 830-5 850 MHz   กิจการประจำที่ 5.453
กิจการเคลื่อนที่ 5.453
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

10-10.45 GHz   กิจการประจำที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

10.45-10.5 GHz   กิจการประจำที่ 5.481
กิจการเคลื่อนที่ 5.481
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

24-24.05 GHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

24.05-24.25 GHz    กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสำรวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)

47-47.2  GHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

76-77.5 GHz   กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

77.5-78 GHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น            T-unlicensed1
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

78-79 GHz   กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

79-81 GHz    กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

122.25-123 GHz    กิจการประจำที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุสมัครเล่น

134-136 GHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์

136-141 GHz   กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

241-248 GHz    กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตำแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

248-250 GHz   กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s