การเช็คเน็ท (Check net)

การ “เช็คเน็ท”ไม่มีกติกาว่า จะต้องเช็คทุกวัน วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น สามารถจะกำหนดอย่างไรก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ที่อาสาจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ (Net Operator) เช่น จะเช็ควันละสองครั้ง เช้า-เย็น หรือ จะเช็คเฉพาะบางวันของสัปดาห์ ฯลฯ ก็ได้

วัตถุประสงค์
การ “เช็คเน็ท” มีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อ
1. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์สื่อสาร และฝึกฝนผู้ทำหน้าที่  Net Operator/Controller
2. ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น ที่กำลังตกระกำลำบากและต้องการความช่วยเหลืออยู่
3. แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับวงการวิทยุสมัครเล่น ข่าวสารทั่วไป หรือ การขอรับความช่วยเหลือที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น การขอบริจาคโลหิต ขอบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศล ฯลฯ
4. เป็นจุดนัดพบสำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่ต้องการติดต่อกัน หรือ ผู้ที่ห่างเหินวงการไปนาน
ป.ล. ผู้ที่เช็คเน็ทเข้ามา คือ ผู้ที่พร้อมรับการติดต่อจากเพื่อนๆ ฉะนั้น เมื่อเช็คเข้ามาแล้ว อย่า QSY/QRT ไปทันที ผู้ที่จะขอติดต่อกันในช่วงที่การ “เช็คเน็ท” กำลังดำเนินอยู่ ควรเตรียมหาความถี่ไว้ล่วงหน้า เพื่อ QSY ไปติดต่อกัน เมื่อได้พบกันแล้วในความถี่ Net หรือ สามารถฝากข้อความไว้กับ Net Operator เช่น ถ้า HS/E2…..  เช็คเข้ามา กรุณาแจ้งให้ QSY ไปพบ HS/E2….ที่……… Mhz ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้อาสาทำหน้าที่ (Net Operator) จะขึ้นความถี่มาประกาศ (ตัวอย่างข้อความ) CQ CQ CQ จาก HS/E2……(ชมรม/สมาคม/กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น…..)ขณะนี้เวลา………นาฬิกา จนถึง เวลา………นาฬิกา วัน (จันทร์,อังคาร ฯ) ที่……เดือน……..พุทธศักราช………เปิดทำการเช็คเน็ทประจำ(ทดสอบสัญญาณ) (วัน ฯ ) จากสถานีวิทยุสมัครเล่น HS/E2……QTH…ใช้สายอากาศรอบตัวชนิด………สายอากาศทิศทาง ชนิด……..ระดับความสูงของเสาอากาศ…….เครื่องวิทยุ……….

เพื่อน นักวิทยุสมัครเล่นที่มีความประสงค์จะร่วมเช็คเน็ทกับHS/E2….. (ชมรม/สมาคม/กลุ่ม……) ซึ่งจะเปิดทำการเช็คเน็ทเป็นประจำ(ทดสอบสัญญาณ) (ทุกวัน หรือ ยกเว้น ฯลฯ) โดยเริ่มที่ เวลา…….ตรง กรุณาปรับความถี่มาที่ ………Mhz (เวลาที่ใช้เช็คเน็ทแต่ละครั้งไม่ควรนานเกินกว่า 30-45 นาที)
วันนี้ผม/ดิฉัน HS/E2……..ทำหน้าที่ Net Operator ยินดีขอต้อนรับเพื่อนๆ ที่ประสงค์จะร่วมเช็คเน็ท(ทดสอบสัญญาณ)
ลำดับแรก มีท่านใดที่ต้องความช่วยเหลือเร่งด่วนในเหตุฉุกเฉินหรือท่านใดต้องการความช่วยเหลือในด้านอื่น  เช่นจะถามเส้นทาง หรือ ยานพาหนะขัดข้อง หรือ อื่นๆใด เชิญเรียกเข้ามาได้ครับ/ค่ะ เชิญเรียกเข้ามาก่อน มีไหมครับ/คะ  หาก Net Operator รับไม่ได้ ท่านใดรับได้กรุณาช่วย QSP ให้ด้วย (รอสักพัก หรือจะเรียกซ้ำสักสองครั้งก็แล้วแต่จะเห็นสมควร) ถ้าไม่มีแล้ว
ต่อไปขอเชิญสถานีที่ต้องการเช็คเน็ท(ทดสอบสัญญาณ) เรียกขานเข้ามาได้ (ตัวอย่างการตอบ: HS/E2…….จาก HS/E2………(*ชมรม/สมาคม/กลุ่ม….(มีหรือไม่มีก็ได้))รับสัญญาณได้ 4-3 QRU ครับ/ค่ะ, เมื่อเขาตอบ QRU 73 ตอบ 73 ครับ/ค่ะ, เชิญท่านต่อไปครับ/ค่ะ)
ยังมีท่านใดที่ประสงค์จะร่วมเช็คเน็ทกับ HS/E2….. (ชมรม/สมาคม/กลุ่ม…..ประจำวันนี้อีกหรือไม่ครับ/ค่ะ? (ทิ้งช่วงเวลาเล็กน้อยแล้วจึงเรียกซ้ำอีก 1-2 ครั้ง) ถ้าไม่มีผู้ใดเรียกขานอีกแล้ว ขอปิดการเช็คเน็ทประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ วันนี้มีผู้ร่วมเช็คเน็ทรวมทั้งสิ้น…… ท่าน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ พบกับ ผม/ดิฉันอีกในวัน……เรียนเชิญเพื่อนๆใช้ความถี่ตามปกติครับ/ค่ะ 73/88  จาก HS/E2…..

*** คำว่าเช็คเน็ท สามารถใช้คำว่า ทดสอบสัญญาณ แทนได้ ***
**เช็คเน็ทหรือการทดสอบสัญญาณ ควรใช้ข้อความสั้นๆได้ใจความ กระชับ ไม่ต้องยืดยาวมาก **

ตัวอย่าง

มีเพื่อนนักวิทยุสมัครใช้ความถี่อยู่หรือไม่ครับ ….(รอสักครู่) หากไม่มี ขออนุญาตใช้ความถี่ ครับ
CQ CQ CQ จาก HS7WMU(ชมรม/สมาคม/กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น…..)ขณะนี้เวลา 19.00 นาฬิกา จนถึง เวลา 20.00นาฬิกา วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2553 จะเปิดทำการทดสอบ สัญญาณประจำวัน จากสถานีวิทยุสมัครเล่น HS7WMU QTH…….โดยใช้ความถี่ 144.400 MHz. ข้อมูลสถานี ใช้สายอากาศรอบตัว 5/8 3 ชั้น สายอากาศทิศทาง 13E2Bay ระดับความสูงของเสาอากาศ 30 เมตร เครื่องวิทยุ ICOM IC-2200T สายนำสัญญาณ 12 DFB
วันนี้ผม HS7WMU ทำหน้าที่ Net Operator ยินดีขอต้อนรับเพื่อนๆ ที่ประสงค์จะร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันครับ  ลำดับแรก มีท่านใดที่ต้องความช่วยเหลือเร่งด่วนในเหตุฉุกเฉินหรือท่านใดต้องการความ ช่วยเหลือในด้านอื่น  เช่นจะถามเส้นทาง หรือ ยานพาหนะขัดข้อง หรือ อื่นๆใด เชิญเรียกเข้ามาได้ครับ มีหรือไหมครับ หาก Net Operator รับไม่ได้ ท่านใดรับได้กรุณาช่วย QSP ให้ด้วยครับ…… ถ้าไม่มีแล้ว
ต่อไปขอเรียนเชิญสถานีที่ต้องการทดสอบสัญญาณ เรียกขานเข้ามาได้ครับ (QRZ HS7WMU)
เรียก: HS7XHB อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ
ตอบ: HS7XHB อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เรียนเชิญครับ
เรียก: สวัสดีครับ HS7WMU จาก HS7XHB ร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันครับ รับได้ 59 QRU 73 ครับ
ตอบ : สวัสดีครับ HS7XHB ร่วมทดสอบสัญญาณประจำกับ HS7WMU รับสัญญาณได้ 59+20db ครับ QRU 73  เรียนเชิญท่านต่อไปครับ
>>>>
>>>>
>>>ยังมีท่านใดที่ประสงค์จะร่วมทดสอบสัญญาณกับ HS7WMU (ชมรม/สมาคม/กลุ่ม…..ประจำวันนี้อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดอีกแล้ว ขอปิดการทดสอบสัญญาณประจำวันไว้เพียงเท่านี้ วันนี้มีผู้ร่วมทดสอบสัญญาณรวมทั้งสิ้น  20 ท่าน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันครับ  พบกับ ผมได้อีกในวันเสาร์ เรียนเชิญเพื่อนๆใช้ความถี่ตามปกติครับ QRU 73 จาก HS7WMU Clear ความถี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s