ระบบแจ้งพิกัดด้วย Grid Locator

“กริดโลเคเตอร์” เป็นระบบหนึ่งที่นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกนิยมใช้เพื่อบอกที่ตั้งของสถานี ของตนเอง ให้นักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกที่เราติดต่อด้วยทราบ เมื่อเราทราบ GL ของคู่สถานีแล้วสิ่งที่เราจะทราบจาก GL คือระยะทางจากสถานีเราถึงคู่สถานีและมุมหรือองศาจากสถานีเราถึงคู่สถานีได้ โดยการคำนวนซึ่ง จำเป็นต้องอาศัย คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในส่วนนี้

จากการที่เราทราบถึงอาศาจากสถานีเราไปยังสถานีของคู่สถานีนี้เป็นประโยชน์ใน การหันสายอากาศ ชนิดทิศทาง ไปยังสถานีที่เราต้องการติดต่อได้ พร้อมกับรู้ระยะทางด้วย ทำให้ลง LOG BOOK ได้ละเอียด และ นำไปเป็นผลการศึกษาเพื่อให้ทราบความเป็นไปของคลื่นวิทยุของแต่ละเวลา แต่ละวันแต่ละเดือน เป็นต้น บางครั้งเราสามารถติต่อกับคู่สถานีได้ไกลมากๆโดยใช้คลื่น VHF แต่บางวันอาจติดต่อกับสถานีใกล้ๆ ยังแทบไม่ได้จากการทดลองจดบันทึกทำให้เราได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ คลื่นวิทยุเพื่อการศึกษาและ พัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับเป็นนักวิทยุสมัครเล่นอย่างเต็มภาคภูมิ
ระบบGLจะแบ่งพื้นที่ของโลกออกเป็นตาราง18X18=324 ส่วน(ฟิลด์)  แต่ละฟิลด์ถูกแบ่งตามพิกัดภูมิศาสตร์ของโลกขนาด 20 องศาลองติจูด (เส้นแวง) ในแนวตั้ง คูณด้วย 10 องศาละติจูด (เส้นรุ้ง) ในแนวนอน สำหรับท่านที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับเส้นรุ้งเส้นแวง ขออธิบายทบทวนความจำกันสักหน่อย
“เส้นรุ้ง” (ละติจูด) หมายถึงเส้นแนวนอน โดยเริ่มจากเส้นศูนย์สูตร ขึ้นไปทางทิศเหนือ 90 องศา ลงมาทางทิศใต้ 90 องศา สำหรับประเทศไทยจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ตั้งแต่เส้นรุ้ง ที่ 5 องศาเหนือ
“เส้นแวง” (ลองติจูด) หมายถึงเส้นแนวตั้ง โดยเริ่มจากเมือง กรีนิช ประเทศอังกฤษ ณ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่กำหนดเวลามาตรฐาน หรือ UTC (UNIVERSAL TIME COORDINATOR) ถ้าไปทางขวา 180 องศาเป็นองศาตะวันออก ถ้าไปทางซ้าย 108 องศา เป็นองศาตะวันตก สำหรับประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 100 องศาตะวันออก
SQUARES
SUB SQUARES
เมื่อแบ่งผิวโลกออกเป็น 324 ฟิลด์ แต่ละฟิลด์ยังถูกแบ่ง เป็น 10X10 = 100 ช่องหรือ “SQUARES” แต่ละช่องห่างกัน 2 องศาลองติจูด คูณด้วย 1 องศาละติจูด ในแต่ละ SQUARE ยังถูกแบ่งออกเป็นช่องย่อยขนาด 24 X24 = 576 ช่องย่อย หรือเรียกว่า “SUB SQUARES” โดยในแต่ละซับสแควร์จะห่างกัน 5 ลิปดา คูณ 2.5 ลิปดา (1 องศา มี 60 ลิปดา)ในแต่ละฟิลด์จะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวเริ่มตั้งแต่ AA ถึง RR แต่ละสแควร์ จะแทนด้วยตัวเลข 00 ถึง 99 แต่ละซับสแควร์ จะแทนด้วยตัวอักษร AA ถึง XX
ฉนั้น GL จึงประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรหกตัว เช่น “OK03GS” ซึ่งเป็นตำแหน่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ลองติจูด 100 องศา 31ลิปดา และที่ละติจูด 13 องศา 54 ลิปดา สำหรับคำย่อ ของ LOCATOR ในระบบ CW คือ LOC และ GRID LOCATOR คือ GL
การหาค่า GL สิ่งที่ต้องทราบ คือ พิกัดที่ตั้งของสถานีว่าอยู่ที่พิกัด ละติจูด ลองติจูด เท่าใดโดยดูจากแผนที่ตั้งในจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆที่สามารถให้ค่าที่ละเอียด ที่สุดเท่าที่จะหาได้จากนั้นก็ทำการคำนวนหาค่า GL ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและ ความถูกต้องในการคำนวน

Website คำนวณหา Grid Locator
1. http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
2. http://www.amsat.org/amsat/toys/gridconv.html
3. http://www.radiocq.com/locator/

ที่มา http://www.hs1an.org

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s