สงสัยว่าทำไม Callsign ปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นตามเขตเดิม

(ถ้าจำไม่ผิด หาอ่านได้ใน 100watts เล่มเก่าๆ)ข้อมูลน่าจะประมาณนี้
ประมาณ ปี 2540-2541 กรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้นได้ดำเนินการขอ Prefix ใหม่กับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเนื่องจาก ช่วงดังกล่าวมีการใช้ เริ่มใช้ E20 หลังจากที่ E21 หมดลงนานแล้ว  E20 ไดู้ถูกใช้อย่างรวดเร็วมาก จึงได้ขอ Prefix ตัวใหม่ แต่ทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไม่จัดสรรให้ใหม่โดยให้เหตุผลว่า ประเทศไทยยังใช้ Prefix เดิมคือ HS และ E2 อยู่ประมาณ 40 % เท่านั้นเองและใช้มากในบางพื้นที่เท่านั้นเอง(ในขณะนั้น) จึงให้ประเทศไทยไปจัดสรร Prefix เดิมใช้ให้มีประสิทธิภาพก่อน
ดังนั้น  กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงได้ทำการจัดสรร Prefix ใหม่ ตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

**** ไม่ว่าเราจะได้ Callsign แบบใดไม่สำคัญ มันสำคัญและมีคุณค่า ก็ต่อเมื่อเราได้ใช้มันอย่างมีใจรักและใช้ได้อย่างถูกต้อง
ตามคุณสมบัติของนักวิทยุสมัครเล่นที่ดี 6 ประการ ****
1. นักวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น เขาจะไม่ออกอากาศในลักษณะที่ตั้งใจไปลดทอนความพึงพอใจผู้อื่น
2. นักวิทยุสมัครเล่น ต้องเป็นผู้ที่รักต่อกิจการ เขาจะมอบความจริงใจ ให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนแก่เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น แก่ชมรม และสมาคมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทนของกิจการวิทยุสมัครเล่น
3. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้รักความก้าวหน้า และเขาจะพยายามปรับปรุงสถานีให้ทันสมัยตลอดเวลา สถานีจะถูกสร้างอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
4. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีอัธยาศัย เขายินดีส่งข้อความอย่างช้า ๆ และด้วยอารมณ์เย็นเมื่อได้รับการร้องขอ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างมีอัธยาศัยให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออารี ให้ความร่วมมือและคำนึงถึงความสนใจของผู้อื่น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความมีวิญญาณของนักวิทยุสมัครเล่น
5. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีดุลยภาพ วิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรกของเขา เขาจึงไม่พยายามให้กิจการวิทยุสมัครเล่นมารบกวนภาวะหน้าที่ใด ๆ ที่เขามีพันธะต่อครอบครัว ต่ออาชีพของเขา ต่อสถาบันการศึกษาของเขา หรือต่อชุมชนของเขา
6. นักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้รักชาติ เขาพร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถ และใช้สถานีของเขา เพื่อประเทศชาติและชุมชนของเขา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s